Правилник

Настоящият правилник определя правата и задълженията на Продавача и Клиента във връзка с продажбата на Продуктите от Продавача с посредничеството на Сайта.

 • I. Дефиниции на понятията

  • Правилник– целият настоящ Правилник;
  • Уебсайт– интернет страница, регистрирана в домейна: www.topofferss4you.com;
  • Уебсайт– Уебсайт, с посредничеството на който Клиентът може да заявява Поръчки за Продукти;
  • Клиент– лице, посещаващо Уебсайта
  • Договор за продажба – materialna rzecz ruchoma, dostępna w Serwisie.
  • Umowa sprzedaży- договор, въз основа на който Продавачът пренася или се задължава да пренесе собствеността на Продукта на Клиента, а Клиентът плаща или се задължава да плати цената на този продукт;
  • Поръчка– волеизявление на Клиента, с което се цели сключване на Договор за продажба на Продукт от разстояние чрез Уебсайта, като се уточнява вида и броя на Продуктите, подадени чрез формуляра за поръчка, намиращ се на Уебсайта или по друг начин, посочен в част II ал. 7 от Правилника;
  • Продавач- собственик на уебсайта
  • Възстановяване- връщане на сумата за закупен Продукт;
  • CEST- това трябва да се разбира като централноевропейско лятно време.
 • II. Общи условия за използване на уебсайта

  • 1. Представянето на Продуктите в Уебсайта, информацията за тях и техните описания не е търговска оферта, а покана за представяне на оферти от Клиентите.
  • 2. Клиентът, който заявява Поръчка, трябва да е навършил 18 години и да има пълна дееспособност, регламентирана от закона в мястото на пребиваване на Клиента.
  • 3. Поръчки, направени чрез Уебсайта, се приемат 24 часа в денонощието, през цялата година.
  • 4. Поръчки, направени чрез Уебсайта през делничните дни след 12.00 CEST, в събота, неделя и в официални празници ще бъдат обработени на следващия работен ден (в специални случаи това време може да бъде удължено).
  • 5. Условието за изпълнение на Поръчката е коректното предоставяне на данни във формуляра за Поръчка или по телефона.
  • 6. В случай на съмнения на Продавача относно верността на данните на Клиента, Продавачът ще провери тези данни, например като се свърже с Клиента. Ако данните на Клиента не могат да бъдат проверени, Поръчката ще бъде анулирана от Продавача.
  • 7. Клиентът може да се свърже с Продавача по следния начин:
   • 1) по телефона на Телефонния номер на Уебсайта - в работното време на Продавача от понеделник до петък, с изключение на официалните празници - по този начин можете също така и да заявявате и Поръчки,
   • 2) по пощата на Адреса за кореспонденция на Уебсайта - по този начин също така можете да заявявате и Поръчки,
  • 8. Издадената от Продавача фактура съдържа данните, предоставени от Клиента във формуляра за контакт на Уебсайта или при заявяване на поръчката по начина, посочен в ал. 7, т. 1 и 2, т.е. по телефона на телефонния номер на Уебсайта или с писмо на Адреса за кореспонденция на Уебсайта.
  • 9. Продавачът ще положи всички усилия, за да гарантира точността и актуалността на цялата информация, публикувана на Уебсайта, и следователно ще предприеме всички необходими стъпки за своевременно отстраняване на всички нередности, които са били съответно докладвани от Клиентите или установени от Продавача.
  • 10. Използването от Клиента на възможността за заявяване на Поръчка по телефона е свързано с необходимостта от поемане на разходите за телефонния разговор съгласно тарифата на телекомуникационния оператор, чиито услуги ползва Клиентът.
  • 11. Хранителните продукти, налични чрез Уебсайта, не могат да бъдат върнати на Продавача, ако опаковката им е била отворена.
 • III. Продажба на продуктите, представени в Уебсайта

  • 1. След заявяване на Поръчката, Клиентът получава имейл, потвърждаващ приемането на Поръчката
  • 2. След проверка и разглеждане на Поръчката, Клиентът получава имейл, потвърждаващ всички съществени елементи на Поръчката и факта на сключване на Договор за продажба.
  • 3. С потвърждаване на Поръчката се сключва Договор за продажба между Клиента и Продавача
  • 4. При сключване на Договор за продажба с Продавача чрез Уебсайта или по телефон/писмо, Клиентът има следните възможности да заплати разходите за Поръчката:
   • 1) в брой при получаване на Продукта - Стоката - възможност за плащане по този начин има само в случаите, когато това е ясно посочено на Уебсайта преди заявяване на Поръчката (което включва допълнителна такса, за която Клиентът е информиран, преди да заяви Поръчката),
   • 2) чрез електронен превод (не важи за поръчки, направени по телефона или с писмо).
  • 5. Цената на Продукта, посочена на Уебсайта, е обвързваща от момента, в който Продавачът потвърди заявката на Поръчката, което се извършва чрез изпращане на имейл до Клиента на адреса, предоставен от Клиента в съответствие с разпоредбите на ал. 2 по-горе. Тази цена няма да се промени независимо от промените на цените в Уебсайта. Ако в Уебсайта е посочена неправилна цена, Клиентът ще бъде информиран за това, преди да получи горния имейл.
  • 6. Поръчаният при Продавача Продукт ще бъде доставен чрез транспортна фирма, куриер или по пощата. Срокът за доставка на Продукта е до 7 работни дни от датата на плащането от страна на Клиента (в случай на плащане съгласно ал. 4 т. 3 по-горе), а в случай на плащане съгласно ал. 4, т. 2 по-горе до 7 работни дни от датата на изпращане на Клиента имейл съобщението, за което става дума в ал. 2 по-горе. Ако Продавачът не разполага с поръчания Продукт в деня на заявяване на Поръчката, срокът за доставка на Продукта до 7 работни дни следва да се брои от датата на зареждане на склада на Продавача с Продукта (ако Клиентът е направил плащането в случай на избор на плащане, посочено в ал. 4, т. 3 по-горе; в противен случай, ако плащането ще се извърши след като Продуктът е доставен в склада на Продавача, този период се брои от датата на получаване на сумата на банкова сметка на Продавача). За липсата на Продукта и датата на доставката му на Продавача Продавачът уведомява Клиента в имейл съгласно ал. 2 по-горе.
  • 7. При закупуване на избрани Продукти, Продавачът прави 100% отстъпка от разходите за доставка и ги покрива със собствени средства. Условието е плащането на поръчания Продукт да се извърши преди изпращане на пратката с Продукта до Клиента. Отстъпката важи само за първия опит за доставка на Продукта до Клиента. Разходите за доставка, които не се покриват от отстъпката, са посочени в Уебсайта.
  • 8. Поръчки могат да се заявяват от всяка държава или територия, с изключение на посочените в ал. 8a по-долу, но в някои държави е възможно да се извърши предплащане само чрез платежната система на Уебсайта (в съответствие с ал. 4, т. 2 по-горе).
  • 8a. Sprzedawca nie realizuje wysyłki zamówień na terytorium Norwegii. Zamówienia dokonane z terytorium Norwegii, ze wskazanym adresem dostarczenia znajdującym się na terytorium tego państwa, nie będą realizowane.
  • 9. Продавачът не изпраща поръчки за Норвегия. Поръчки, заявени от територията на Норвегия, с посочен адрес за доставка на територията на тази държава, няма да бъдат изпълнени.
  • 10. Цветовете и покритията на Продуктите, достъпни чрез Уебсайта, може да се различават от действително възприеманите цветове и покрития на Продуктите поради печатни и фотографски технологии
  • 11. Наложен платеж - при маркиране на опцията "плащане при получаване". Клиентът извършва плащането за Поръчката при представител на пощенския оператор, куриер или представител на спедиторската фирма, доставяща пратката до посочения от Клиента адрес.
  • 12. Продуктите остават собственост на Продавача, докато цялата сума за плащане не бъде уредена съгласно Договора за продажба.
  • 13. Отказ за приемане на поръчана и ненарушена пратка без причина или неприемане на пратката в срок (в случай на избор на начин на плащане по ал. 4, т. 3 по-горе) не представлява отказ от Договора за продажба. В този случай Клиентът няма право за възстановяване на разходите за първата доставка на Продукта и допълнително Клиентът поема всички разходи по връщането на Продукта на Продавача (съответният ценоразпис, посочващ тези разходи, е достъпен на Уебсайта). Повторно изпращане е възможно, след като Клиентът извърши предплащане на разходите за повторното изпращане и разходите за връщане на Продукта на Продавача по банковата сметка на Продавача (съответната ценова листа, посочваща тези разходи, е достъпна в Уебсайта).
  • 14. Отказ за приемане на поръчана и ненарушена пратка без причина или неприемане на пратката в срок (в случай на избор на начин на плащане по ал. 4, т. 2 по-горе) не представлява отказ от Договора за продажба. Клиентът е длъжен да заплати разходите за доставка, както и допълнително разходите за връщане на Продукта на Продавача по банковата сметка на Продавача (съответната ценова листа, посочваща тези разходи, е достъпна на Уебсайта) в рамките на 7 работни дни от датата на отказа/неприемането на пратката в срок. Повторно изпращане е възможно, след като Клиентът извърши предплащане на разходите за повторното изпращане и разходите за връщане на Продукта на Продавача по банковата сметка на Продавача (съответната ценова листа, посочваща тези разходи, е достъпна в Уебсайта).
  • 15. В случай на отказ на Клиента от Договора за продажба условията от ал. 13 и 14 по-горе са невалидни.
 • IV. Специални условия за продажба

  • o За избрани Продукти Продавачът е приготвил:
   • 1) специална оферта, чиито подробни условия са посочени в отделен правилник,
   • 2) промоция, чиито подробни условия са посочени в отделен правилник,
   • 3) отстъпка, чиито подробни условия са посочени в отделен правилник.
 • V. Анулиране на поръчката

  • o Клиентът може да оттегли изцяло направената Поръчка, ако Поръчката все още не е обработена и не е поръчана за изпращане. За целта трябва да се свържете с Продавача чрез формуляра за контакт на Уебсайта и да подадете декларация за отказ от Поръчката, като посочите номер на Поръчката, имейл адрес, име и фамилия. Данните трябва да съответстват на данните от Поръчката. Ако горепосочените условия не са изпълнени, по-специално това се отнася до изпращане на информация за отказа чрез средства, различни от предоставения формуляр за контакт, отказът няма да се счита за ефективен и Поръчката ще бъде обработена, а Клиентът ще поеме всички разходи, свързани със сключения договор. Опцията за анулиране на поръчката, посочена в този раздел от Правилата, се прилага само за неплатени поръчки. Платените поръчки автоматично се изпращат за подготовка и няма възможност да бъдат анулирани.
 • VI. Връщане

  • 1. В случай на повреда на пратката с Продукта по време на транспортиране, некомплектност на пратката или несъответствие на съдържанието на пратката с предмета на Поръчката, Клиентът има право да откаже да приеме пратката. Клиентът трябва да уведоми Продавача, че отказва да приеме пратката, за да може той да подготви повторното изпращане на Продукта.
  • 2. Рекламации отнасящи се за механични повреди, направени от Клиента, няма да бъдат признавани
  • 3. Продуктът, изпратен обратно от Клиента, трябва да бъде обезопасен, за да не бъде повреден или унищожен по време на транспортиране.
  • 4. С цел подобряване на обслужването, върнатите Продукти трябва да бъдат маркирани с номер за връщане: Order ID на поръчката. Този номер може да бъде получен чрез Уебсайта или чрез формуляра. Номерът Order ID на поръчката трябва да бъде описан по четлив начин на видимо място върху пратката. Продавачът не гарантира приемането на пратки без видим номер Order ID на поръчката.
 • VII. ИНФОРМАЦИИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРАВОТО ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА (няма право на отказ в случай на сключване на Договор за продажба на хранителен Продукт, ако опаковката на такъв Продукт е отворена след доставянето му)

  1. Право на отказ от Договора за продажба

  Имате право да се откажете от Договора за продажба в рамките на 14 дни, без да посочвате причина. Срокът за отказ от Договора за продажба ще изтече след 14 дни от датата, на която придобиете физическо владение на Продуктите или на която трета страна, различна от превозвача и посочена от Вас, придобие физическо владение на Продуктите. За да упражните правото да се оттеглите от Договора за продажба, трябва да информирате Уебсайта на Адреса за кореспонденция на Уебсайта или на имейл адреса на Уебсайта за решението си да се оттеглите от Договора за продажба чрез недвусмислено изявление (напр. писмо, изпратено по пощата или по имейл). Можете да използвате образеца на формуляра за отказ от Договора за продажба, но това не е задължително. Можете също така да попълните и изпратите формуляра за отказ или всяко друго недвусмислено изявление по електронен път на нашия Уебсайт. Ако използвате тази опция, ние незабавно ще Ви изпратим потвърждение за получаване на информацията за отказ от Договора на траен носител (напр. по електронна поща). За да спазите крайния срок за отказ от Договора за продажба, е достатъчно да изпратите информация относно упражняването на правото си на отказ от Договора за продажба преди крайния срок за отказ от тези договори

  2. Последствия от отказа от Договора за продажба

  В случай на отказ от Договора за продажба, ние ще Ви възстановим всички плащания, получени от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която сме били уведомени за вашето решение да упражните правото си да се откажете от Договора за продажба. Ще възстановим плащането, като използваме същите методи на плащане, които сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично сте се съгласили на друго; във всеки случай няма да имате никакви такси в резултат на това възстановяване. Можем да задържим възстановяването, докато не получим Продуктите или докато не ни бъде предоставено доказателство за тяхното връщане, което от двете настъпи първо. Моля, изпратете обратно или предайте Продукта на адреса за кореспонденция на Уебсайта без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от датата, на която сте ни информирали за оттеглянето си от Договора за продажба. Крайният срок е спазен, ако изпратите обратно продукта преди изтичането на периода от 14 дни. Вие ще трябва да поемете преките разходи за връщане на Продуктите. Размерът на тези разходи се оценява на максимум приблизително 6 EUR. Подробна информация за индивидуалните ставки на разходите за доставка е достъпна на уебсайта. Вие носите отговорност само за намаляване на стойността на Продукта в резултат на използването му по начин, различен от необходимия за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на Продукта.
 • VIII. Рекламации

  • 1. Всякакви рекламации относно нарушаване на правата на Клиента във връзка с използването на Уебсайта и сключването на Договор за продажба чрез Уебсайта следва да бъдат изпращани на електронния адрес на Уебсайта или чрез кореспонденция на Адреса за кореспонденция на Уебсайта.
  • 2. Клиентът е длъжен да посочи в рекламацията своето име и фамилия, адрес за кореспонденция, електронен адрес и информация, посочваща предмета на рекламацията, както и становището на Клиента по предмета на рекламацията.
  • 3. Продавачът, в хода на разглеждане на рекламацията на Клиента, с цел изясняване на всички важни обстоятелства, за които се отнася рекламацията, може да поиска от Клиента да предостави допълнителна информация, ако:
   • 1) от съдържанието на рекламацията не може правилно да се определи нейния предмет или становището на Клиента, или
   • 2) това е необходимо за надеждното разглеждане на рекламацията
   под заплаха да остави рекламацията неразгледана, в случай че Клиентът не предприеме стъпки за разпознаване на рекламацията.
  • 4. В срок до 14 дни от датата на получаване на рекламацията Продавачът (като най-късно в този срок Продавачът може да изпрати пратката или да изпрати имейл, представляващ отговор на рекламацията) предоставя на Клиента отговор на рекламацията, който се изпраща на електронната поща на Клиента или с писмо на адреса, посочен при подаване на рекламацията. Този срок може да бъде удължен поради предоставяне на нова информация от Клиента след подаване на рекламацията, но не повече от един месец.
  • 5. Клиентът може по всяко време да поиска разрешаване на проблема, който е предмет на процедурата по рекламация, от трето лице, като за целта:
   • 1) може да се обърне към медиатор или институциите, пред които ще се проведе производството по медиация, с искане за провеждане на медиация,
   • 2) да се обърне към институцията, пред която ще се проведе арбитражното производство, с искане за разглеждане на делото от арбитражния съд,
   • 3) ако е потребител, може да поиска помощ от съответния потребителски омбудсман или друг орган, изпълняващ подобни функции.
  • 6. За да се отстранят всички съмнения, инструкцията, посочена в ал. 5 по-горе, не представлява арбитражна клауза или автоматично съгласие на Продавача да участва в медиация или арбитражно производство.
  • 7. Продавачът информира Клиентите за възможността за използване на европейската ODR платформа, улесняваща независимо, безпристрастно, прозрачно, ефективно, бързо и справедливо извънсъдебно уреждане на спорове между потребители и предприемачи онлайн. ODR платформата е достъпна на адрес: http://ec.europa.eu/odr
 • IX. Допълнителна информация

  • 1. Продуктите, публикувани в Уебсайта, отговарят на всички законови изисквания на мястото на продажба. Лицето, което се интересува от Продукта, трябва да се запознае самостоятелно с местния закон, свързан с покупката, съхранението и използването на Продуктите, описани в Уебсайта, и да спазва този закон.
  • 2. Всички цени са посочени в избраната валута и включват разходи за доставка и данъци, приложими за територията, от която се доставят Продуктите.
  • 3. Ако на територията, от която се прави Поръчката, са приложими други данъци, както и допълнителни такси, свързани с местното законодателство (включително мита, акцизи, ДДС), Клиентът е длъжен да ги заплати сам.
  • 4. Всички споменати Продукти и наименования се използват само за идентификационни цели и могат да бъдат регистрирани търговски марки на съответните им собственици.
  • 5. Забранено е копирането или размножаването, частично или изцяло, на информация, съдържание, данни, снимки, изображения, рисунки, икони, описания на продукти и марки, съдържанието на този Правилник и всяко съдържание на Уебсайта.
  • 6. Признаването на отделни разпоредби на този Правилник по начина, предписан от закона, за невалидни или неефективни, не засяга валидността или ефективността на останалите разпоредби на Правилника. На мястото на невалидната разпоредба ще се прилага правилото, което е най-близо до целите на невалидната разпоредба и целия този Правилник.
  • 7. Правилникът представлява неразделна част от Договора за продажба
  • 8. Ако между Продавача и Клиента е сключен Договор за продажба, Правилникът може да бъде променен само с изричното съгласие на Продавача и Клиента.
  • 9. Администратор на личните данни на Клиента е Продавачът, като личните данни на Клиента се обработват за целите, свързани със сключването на Договора за продажба. Клиентът има право на достъп и коригиране на съдържанието на своите лични данни. Предоставянето на личните данни е доброволно, но необходимо за сключване на Договор за продажба.
  • 10. Правилникът влиза в сила на 15.02.2016 г.
 


Формуляр за оттегляне на съгласието