Szabályzat

A jelen szabályzat határozza meg az Ügyfél és az Eladó jogait és kötelességeit az Eladó által az Ügyfélnek történő Termék értékesítésével kapcsolatban, mely a Portálon keresztül történik.
 • A WEBOLDAL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

  I. Fogalmak

  • Szolgáltatási Adminisztrátor – Eladó;
  • Megrendelőlap - az Eladó által a Weboldalon elérhetővé tett űrlap, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy megrendelést adjon le a Weboldalon keresztül;
  • Jelszó - a Felhasználó által meghatározott numerikus vagy alfanumerikus karakterek sorozata, amely lehetővé teszi a Felhasználó egyértelmű azonosítását és személyazonosságának ellenőrzését;
  • Ügyfélszolgálat - az Eladónak a Weboldalon megadott ügyfélszolgálati telefonszáma (ha az Eladó használja);
  • Fogyasztó - az a Felhasználó, aki a Termékeket olyan célból rendeli meg, amely nem kapcsolódik közvetlenül gazdasági vagy szakmai tevékenységéhez;
  • Felhasználói fiók - egy, minden egyes Felhasználó számára egyedi internetes fiók a Weboldalon, amely a regisztrációt követően a Felhasználó kérésére jön létre;
  • Megrendelési Visszaigazolás - egy e-mail üzenet, amelyet az Eladó a Felhasználónak küld a Weboldalon történő megrendelést követően, a Felhasználó által a Megrendelés leadásakor megadott e-mail címre;
  • Termékek - az Eladó által a Weboldalon kínált termékek;
  • Általános Szerződési Feltételek - jelen Általános Szerződési Feltételek;
  • Eladó - Antym Holdings Limited, székhelye Larnaca, Piliou 11-13, Quality Tower 8th Floor, 802, 6037 Larnaca, bejegyezve az Energiaügyi, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium, Cégnyilvántartási és Szindikátusi Osztályán, Nicosia, Ciprusi Köztársaság, nyilvántartási szám: HE321240, adószám CY 10321240U, e-mail cím [email protected]
  • IKT-rendszer - egymással együttműködő informatikai eszközök és szoftverek összessége, amelyek a távközlési tevékenységre vonatkozó jogszabályok értelmében az adott típusú hálózathoz megfelelő végberendezéssel biztosítják a távközlési hálózatokon keresztül az adatok feldolgozását és tárolását, valamint küldését és fogadását;
  • Elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtás/Elektronikus szolgáltatások - a Szolgáltatás nyújtása a Felhasználó számára, amely a Felhasználó egyedi kérésére, a felek egyidejű jelenléte nélkül, IKT-rendszereken keresztül történő adatküldéssel és -fogadással történik, miközben az adatok továbbítása a távközlési tevékenységre vonatkozó rendelkezések értelmében nyilvános hálózatokon keresztül történik;
  • 14. Adásvételi szerződés - olyan szerződés, amelynek értelmében az Eladó vállalja, hogy a Termék tulajdonjogát átruházza a Felhasználóra és átadja neki a Terméket, a Felhasználó pedig vállalja, hogy a Terméket átveszi és az árát megfizeti az Eladónak, és amely távollevők között, azaz a távollevők közötti szerződések megkötésének szervezett rendszerében, az Eladó és a Felhasználó egyidejű fizikai jelenléte nélkül, a szerződés megkötéséig egy vagy több távközlési eszköz kizárólagos használatával (weboldalon, telefonon keresztül) jön létre; az adásvételi szerződés nem írásbeli szerződés.
  • Szolgáltatások - a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó szolgáltatások, amelyek különösképpen a Weboldalon a Felhasználók számára kínált Termékek biztosításából, a Felhasználó számára a Weboldalhoz való hozzáférés biztosításából, a Felhasználói fiók fenntartásából (amennyiben a Weboldal ilyen lehetőséget biztosít, és a Felhasználó létrehozott magának fiókot), a Megrendelőlaphoz való hozzáférés biztosításából állnak;
  • Felhasználó/Vásárló - a Weboldalt használó, teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, valamint a törvényes képviselő hozzájárulásával kiskorú vagy teljes jogképességgel nem rendelkező személy, aki a Weboldalon keresztül termékeket kíván vásárolni;
  • Megrendelés - a Felhasználó beleegyezési nyilatkozata, amely közvetlenül a Weboldalon keresztül a Termékek távértékesítésére vonatkozó Szerződés megkötésére irányul, meghatározva a Termékek típusát és darabszámát, a Weboldalon elérhető Megrendelőlapon keresztül vagy az Általános Szerződési Feltételek IV. részében meghatározott módon;
  • Készlet -
  • - az Eladó által kínált, több Termékből álló promóciós készlet, amelyben egy vagy több Termék kedvezményes áron érhető el.
 • II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  • 1. Az Általános Szerződési Feltételek meghatározzák a Weboldal Felhasználók általi használatának elveit, a Termékekre vonatkozó adásvételi szerződések megkötésének és teljesítésének elveit, az IKT-rendszerrel való együttműködéshez szükséges technikai követelményeket a Szolgáltatások tekintetében, valamint a panaszeljárást.
  • 2. A Szolgáltatások használatának megkezdésével Ön úgy tekintendő, hogy elolvasta, megértette és teljes mértékben elfogadta az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.
  • 3. A Weboldalon történő megrendeléssel a Felhasználó szavatolja, hogy jogképes arra, hogy kötelező érvényű megállapodásokat kössön, és hogy elolvasta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az Eladó Adatvédelmi Nyilatkozatát.
  • 4. Az Eladó a Weboldalon keresztül az alábbi Elektronikus szolgáltatásokat nyújtja:
   • a. felhasználói fiókot tart fenn a Weboldalon (amennyiben a Weboldal ezt lehetővé teszi),
   • b. Megrendelőlapot bocsát rendelkezésre,
   • c. marketingtartalmat biztosít és kereskedelmi kommunikációt folytat.
  • 5. Az Eladó által használt IKT-rendszerrel való együttműködéshez szükséges minimális műszaki követelmények:
   • a. internet-hozzáféréssel rendelkező számítógép,
   • b. elektronikus postafiókhoz való hozzáférés,
   • c. ajánlott monitorfelbontás: 1024x768 pixel,
   • d. webböngésző: 7.0-ás vagy újabb verziójú Internet Explorer engedélyezett JavaScripttel és sütikkel (cookie); 3.0-ás vagy újabb verziójú Mozilla Firefox engedélyezett JavaScripttel és sütikkel (cookie); vagy 8-as vagy újabb verziójú Google Chrome.
  • 6. Sem a Szolgáltatáskezelő, sem az Eladó nem köteles a fent említett hardvert és/vagy szoftvert biztosítani..
  • 7. A Szolgáltatások igénybevételének megkezdése az alábbiaknak felel meg:
   • a) a Felhasználó megismerkedik a sütik (cookie) Szolgáltatáskezelő általi használatának szabályaival, a sütik (cookie) tárolásának céljával és a sütik (cookie) segítségével történő információfelhasználás szabályaival, amelyeket a Weboldalon a Sütikre vonatkozó irányelvek tartalmaznak; ,
   • b) a sütiknek (cookie-knak) a Szolgáltatáskezelő általi használatához való hozzájárulásnak.
  • 8. A Felhasználó köteles a Felhasználókra vonatkozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni a Weboldal IKT-rendszerében. .
 • III. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

  • 1. A Weboldalon található információk nem minősülnek az ott kínált Termékek értékesítésére vonatkozó szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak, hanem csupán felhívásnak az ajánlatok benyújtására.
  • 2. A megrendelés leadásával a Felhasználó ajánlatot tesz az Eladónak az adásvételi szerződés megkötésére.
  • 3. A Termék eladására vonatkozó szerződés megkötéséhez be kell lépni a Weboldal weboldalára, ki kell választani a terméket, és a Felhasználó számára megjelenő üzenetek és információk alapján a Megrendelőlap segítségével Megrendelést kell leadni.
  • 4. A Megrendelés leadásakor az alábbi adatokat kell megadni: vezeték- és utónév, cím (utca, házszám, település, irányítószám), telefonszám, e-mail cím, Termék, a Termék szállítási helye
  • 5. A Megrendelés leadásának folyamata során - a Megrendelés leadásának pillanatáig - a Felhasználónak lehetősége van a megadott adatok módosítására és javítására. Ehhez a Felhasználónak követnie kell a számára megjelenő üzeneteket és a Webhelyen elérhető információkat. Ha a Felhasználó a Megrendelés leadását követően észleli, hogy a Megrendelés leadása során kitöltött adatai helytelenek voltak, az adatok módosítására vonatkozó kérelmet küldhet az Eladónak az Általános Szerződési Feltételek I.11. pontjában megadott e-mail címére.
  • 6. A Megrendelés akkor történik meg, amikor a Megrendelőlapon a „Fizetési kötelezettséggel történő megrendelés” gombra kattint.
  • 7. A Megrendelés Felhasználó általi lemondása/felmondása csak és kizárólag addig lehetséges, amíg az Eladó meg nem kezdi a Megrendelés feldolgozását. A Felhasználó az Eladótól az Eladó e-mail címére küldött kérdéssel vagy az Eladó Ügyfélszolgálatán keresztül tájékozódhat a Megrendelés teljesítésének állásáról.
  • 8. A Megrendelést követően a Felhasználó legkésőbb 48 órával azután, hogy leadta a Megrendelést, egy e-mailt kap, amely megerősíti a Megrendelése elfogadását (Megrendelési Visszaigazolás).
  • 9. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem kapja meg azonnal, de legkésőbb 48 órán belül a Megrendelése Visszaigazolását, a Felhasználó mentesül az ajánlat vagy a szerződéses kötelezettség elfogadásának kötelezettsége alól.
  • 10. A Megrendelés Visszaigazolása tartalmazza az Eladó és a Felhasználó között létrejött adásvételi szerződés alapvető feltételeit, és a Általános Szerződési Feltételekkel együtt meghatározza a felek által kötött megállapodás alapelveit. Az adásvételi szerződést az Eladó semmilyen más módon nem rögzíti. Az adásvételi szerződés kizárólag az Eladó Weboldalának nyelvén (magyar), kizárólag elektronikus formában jön létre.
  • 11. A hétfőtől péntekig (kivéve munkaszüneti napokon) közép-európai idő szerint 12.00 óra után, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon leadott megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra (különleges esetekben ez az idő meghosszabbítható).
  • 12. Az adásvételi szerződés azokon az árakon lép hatályba, amelyek a Felhasználó ajánlatának benyújtásakor érvényesek voltak, és amelyeket az Eladó ezt követően elfogadott.
  • 13. A Termékek árai a választott pénznemben vannak megadva, azonban nem tartalmazzák a Termék elküldésének helye szerint érvényes díjakon és adókon felüli további díjakat és adókat. Ha fennállnak a helyi joghoz kapcsolódó egyéb adók és kiegészítő díjak (beleértve a vámot, a jövedéki adót, az ÁFA-t) azon a területen, ahonnan a Megrendelést leadásra kerül, a Felhasználó köteles azokat saját maga megfizetni.
  • 14. Az Eladó a Weboldalon tájékoztat a termékek szállításával és a választott fizetési móddal kapcsolatos költségekről.
  • 15. Az eladó kedvezményt adhat a teljes szállítási költségből. Az Eladó erről a Weboldalon jól látható helyen értesítést ad. Az első mondatban említett kedvezmény csak a Terméknek a Felhasználó részére történő első, az adott Megrendelés szerinti elküldésére irányuló kísérletre vonatkozik. Ahhoz, hogy a Felhasználó kedvezményben részesüljön, a megrendelt Termékért az Általános Szerződési Feltételek IV. pontjában említett módon szükséges fizetnie.
  • 16. Ha az expressz szállítást választja, a küldemény a Megrendelés Visszaigazolásának elküldésének napján, vagy a következő munkanapon kerül feladásra, ha a Megrendelés visszaigazolása délután 2 óra után történik.
  • 17. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy kedvezményeket szervezzen minden alkalommal az adott kedvezménnyel kapcsolatban feltüntetett feltételek szerint. Az eladó fenntartja a jogot, hogy a kedvezményt bármikor megszüntesse vagy megújítsa.
  • 18. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Megrendelés elfogadását az alábbi esetekben:
   • a. utánvétes csomagok esetén - ha a megrendelést olyan személy adta le, aki korábban nem vette át a neki címzett terméket, vagy hamis adatok vagy postacím felhasználásával;
   • b. bármilyen esetben - ha az Eladónak alapos gyanúja van arra, hogy a Megrendelés az Eladó megkárosítása vagy érdekeinek megsértése céljából került leadásra (pl. egy versenytárs által leadott Megrendelés).
  • 19. Az Eladó haladéktalanul tájékoztatást nyújt a Megrendelés visszautasításáról és visszatéríti a kifizetett árat. Az ár a Megrendelés elutasításától számított 3 napon belül kerül visszatérítésre.
 • IV. FIZETÉS

  • 1. A Termék megvásárlásának kifizetése a Szolgáltatáskezelő által biztosított fizetési módok egyikével történhet. A rendelkezésre álló fizetési módok közül a Felhasználó választja ki a fizetési módot.
  • 2. Abban az esetben, ha a Felhasználó banki átutalással, bankkártyával vagy bármilyen fizetési rendszer igénybevételével történő fizetést választja, a Rendelés leadása és a fizetési űrlap kitöltése után a Felhasználó bankszámla megterhelésre kerül, amelyet a Felhasználó elfogad.
  • 3. A fizetési módok bármelyikének kiválasztása esetén a Felhasználó viseli a kapcsolódó költségeket.
  • 4. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy kizárja az utánvétes fizetési formát (utánvét) azon Felhasználó esetében, aki három egymást követő utánvétes megrendelést nem vesz át. Az utánvétes fizetési forma (utánvét) visszaállítása egy adott Felhasználó esetében egy másik, nem utánvéttel fizetett megrendelés leadása és átvétele után történik.
  • 5. A megrendelt Termék a teljes összeg kifizetéséig az Eladó tulajdonában marad.
  • 6. A Weboldalon keresztül adásvételi szerződést kötő Felhasználónak ÁFA-s számla kerül kiküldésre vagy rendelkezésre bocsátásra. A számlák elektronikus úton kerülnek kiküldésre azoknak a Felhasználóknak, akik az Eladónak megadták az e-mail címüket.
 • V. SZÁLLÍTÁS

  • 1. A megrendelt Termék kiszállítása csak akkor történik meg, ha a szállítási cím az egyik kiszolgált országon belül található, amiről a Felhasználót a Megrendelés leadásakor tájékoztatjuk.
  • 2. A Terméket postai szolgáltató, futárszolgálat vagy csomagküldő cég szállítja ki a Felhasználónak. .
  • 3. A Termék Felhasználó részére történő kiszállításának határideje a Felhasználó általi megrendeléstől számított legfeljebb 7 munkanap. A Termék Felhasználónak történő átadásának időpontja a szállító vállalat függvénye.
  • 4. Ha a Megrendelés leadásának pillanatában a Termék nincs az Eladó raktárában, a Termék elküldésének határideje legfeljebb 7 munkanap attól a naptól számítva, amikor a Termék az Eladó raktárában elérhetővé válik, amiről a Felhasználót az Eladó tájékoztatja.
  • 5. A konkrét szállítási határidőre vagy a fizetési mód megváltoztatására vonatkozó kérések a „Megrendeléshez fűzött megjegyzések” táblázatba írandók be.
  • 6. A felhasználó köteles megvizsgálni a szállítmányt. Amennyiben a Termék sérülését vagy a Termékek mennyiségének hiányát észleli, a Felhasználó köteles a fuvarozó jelenlétében kárfelvételi jegyzőkönyvet felvenni, amelyben fel kell tüntetni a Termék sérülésének vagy hiányának típusát, valamint a kézbesítés dátumát és időpontját. Ezután küldje el az aláírt jegyzőkönyvet a sérült Termék képével együtt az Eladónak.
  • 7. Az alábbiak megállapítása esetén:
   • a) a szállítmány tartalmának mechanikai sérülése,
   • b) a küldemény tartalma hiányos vagy
   • c) nem felel meg a Megrendelés tárgyának,
   • - a Felhasználó jogosult a küldemény átvételét megtagadni. Ilyen esetben a Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni az Eladót a helyzetről, hogy a Termék újraküldését előkészítse.
  • 8. A megrendelt és sértetlen szállítmány átvételének indokolatlan megtagadása vagy a szállítmány határidőn belüli átvételének elmulasztása nem minősül az adásvételi szerződéstől való elállásnak. Ebben az esetben a Felhasználó nem kap visszatérítést az első szállítás költségéért, továbbá a Felhasználó viseli a Terméknek az Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit. Az újraküldésre azt követően van lehetőség, hogy a Felhasználó az Eladó bankszámlájára előlegként befizette az újraküldés költségeit és a Terméknek az Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó, ha a Felhasználó eláll az Adásvételi szerződéstől.
  • 9. A kézbesítés a Felhasználó által megadott címre történik; az ezen a címen átvevő személyek jogosultsága nem kerül ellenőrzésre. Ha a kézbesítést megakadályozza vagy megnehezíti az a tény, hogy helytelen vagy hibássá vált cím került megadásra, vagy az, hogy a kézbesítés nem ezen a címen vagy nem azonnal kerül átvételre, azért a Felhasználó a felelős.
 • VI. ELÁLLÁSI JOG

  • 1. A Fogyasztónak minősülő Felhasználónak joga van 14 napon belül indoklás nélkül elállni az Adásvételi szerződéstől.
  • 2. Az Adásvételi szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor a Fogyasztónak minősülő Felhasználó a terméket birtokba vette, vagy amikor a szállítótól eltérő, Fogyasztónak minősülő Felhasználó által megjelölt harmadik személy a Terméket birtokba vette.
  • 3. Az Adásvételi szerződéstől való elállási jogának gyakorlása érdekében a Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles az Eladó levelezési címén vagy az Eladó e-mail címén írásban, egyértelmű nyilatkozatban (postai úton, futárszolgálattal vagy e-mailben küldött levélben) közölni az Adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó döntését.
  • 4. A fogyasztónak minősülő Felhasználó használhatja a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletét képező, az Adásvételi szerződéstől való elállás mintáját, bár ez nem kötelező. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó az Adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatot vagy bármely más egyértelmű nyilatkozatot elektronikusan is kitöltheti és elküldheti a Weboldalon (a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével). Ha a Fogyasztónak minősülő Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, az Eladó haladéktalanul elküldi neki tartós adathordozón (pl. e-mailben) az Adásvételi szerződéstől való elállásról szóló tájékoztatás átvételéről szóló visszaigazolást.
  • 5. A tizennégy napos határidő, amelyen belül a Felhasználó elállhat az Adásvételi szerződéstől, a Termék vagy Szolgáltatás átadásának időpontjától kezdődik.
  • 6. Az Adásvételi szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő betartásához elegendő, ha a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az Adásvételi szerződéstől való elállási jogának gyakorlásáról szóló tájékoztatást az Adásvételi szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt megküldi.
  • 8. Az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználónak a szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Felhasználónak az általa teljesített valamennyi kifizetést, beleértve a Termék szállítási költségeit is (kivéve a Fogyasztó által választott, az Eladó által rendelkezésre bocsátott legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módból eredő többletköltségeket).
  • 9. Az Eladó a fizetést a Felhasználó által használt fizetési eszközzel azonos módon téríti vissza, kivéve, ha a Felhasználó kifejezetten hozzájárult egy másik visszatérítési módhoz, amely nem jár költségekkel a Felhasználó számára.
  • 10. Ha az Eladó nem ajánlotta fel, hogy a Terméket a Felhasználótól maga veszi át, visszatarthatja a Felhasználótól kapott fizetés visszafizetését mindaddig, amíg a Terméket vissza nem kapja, vagy a Felhasználó nem igazolja annak visszaküldését, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.
  • 11. Ha a Felhasználó a Termékért banki átutalással fizetett, a visszatérítés a Felhasználó által az elállási nyilatkozatban megadott bankszámlára történik. Ha a Felhasználó nem adott meg ilyen számot az elállási nyilatkozatban, a visszatérítésre csak azt követően kerül sor, hogy a Felhasználó megadta a bankszámlaszámot az Eladónak.
  • 12. Ha a Felhasználó a Termékért utánvétellel fizetett (utánvét), a visszatérítés a Felhasználó által az elállási nyilatkozatban megadott bankszámlára történik (amennyiben a Felhasználó ilyen számot megjelölt). Ha a Felhasználó nem adott meg bankszámlaszámot, az Eladó a Felhasználó által megadott címre e-mailben megküldi a Felhasználónak a bankszámlaszám megjelölése iránti kérelmét, amelyre a visszatérítést teljesítheti, vagy telefonon felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval.
  • 13. A Weboldal nem ellenőrzi, hogy a Weboldalon keresztül megrendelt Termékek kifizetéséhez milyen bankszámla vagy hitelkártya került felhasználásra. Az ilyen ellenőrzésre a termék árának és a szállítási költségeknek a Felhasználó részére történő visszatérítése előtt szintén nem kerül sor.
  • 14. A Felhasználó köteles a Terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül visszaszolgáltatni az Eladónak vagy átadni az Eladó által az átvételre felhatalmazott személynek, kivéve, ha az Eladó felajánlotta, hogy maga veszi át a Terméket. A határidő betartásához elegendő a Terméket a határidő lejárta előtt visszaküldeni. A terméket változatlan állapotban, eredeti csomagolásban, minden tartozékkal együtt kell visszaküldeni.
  • 15. A Termék(ek)et az Eladónak a Kapcsolatfelvételi űrlapon megadott levelezési címére kell visszaküldeni.
  • 16. Az utánvétellel visszaszállított Termék nem fogadható el (az ilyen szállítmányokat nem fogadjuk el, és a Terméket nem tekintjük visszaszolgáltatottnak).
  • 17. A fogyasztó felel a Termék természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó használatából eredő értékcsökkenéséért.
  • 18. A Fogyasztó által a szerződéstől való elállással kapcsolatos esetleges költségek, amelyeket a Fogyasztónak kell viselnie:
   • a) ha a Fogyasztó a Terméknek az Eladó által rendelkezésre bocsátott legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az Eladó nem köteles megtéríteni a Fogyasztó által viselt többletköltségeket,
   • b) a Fogyasztó viseli a Termék visszaküldésének közvetlen költségeit.
  • 19. A Felhasználónak nincs joga elállni a szerződéstől olyan szerződés esetén:
   • a) amelyben a szolgáltatás tárgya nem újragyártott, a Felhasználó előírásai szerint előállított vagy a Felhasználó egyedi igényeinek kielégítését szolgáló termék;
   • b) amelyben a szolgáltatás tárgya egy gyorsan romló vagy rövid ideig használható tárgy;
   • c) amelyben a teljesítés tárgya olyan lezárt csomagolásban szállított dolog, amelyet a csomag felbontása után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaszolgáltatni, ha a csomag a kézbesítés után felbontásra került. Ez különösen az étrend-kiegészítőkre és a kozmetikumokra vonatkozik;
 • KÉSZLETI ELADÁSOK

  • 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezései a készletek értékesítésére annyiban alkalmazandók, amennyiben nem állnak ellentétben a jelen pont rendelkezéseivel. VII.
  • 2. A készletekre vonatkozó adásvételi szerződéstől való elállás csak a készletben szereplő összes termék vonatkozásában lehetséges. A Fogyasztónak az Adásvételi szerződéstől való elállási joga csak a Készletben szereplő termékek egy részével kapcsolatban van kizárva.
  • 3. A 2. szakasz rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók a Fogyasztó szavatossági, jótállási, reklamációs és egyéb, a készlet visszaszolgáltatására vagy árcsökkentés követelésére vonatkozó igényeire.
 • VIII. PANASZELJÁRÁS

  • 1. Az Eladó felel a vevővel szemben, ha az eladott tárgy fizikai vagy jogi hibával rendelkezik (szavatosság).
  • 2. Az Eladó által a Fogyasztónak eladott Termék hibája esetén a Fogyasztó kérheti az Eladótól a hiba elhárítását, vagy - ha a javítás ésszerű időn belül nem lehetséges, a Fogyasztó érdekében - a Termék kicserélését. A termék hibás, ha nem felel meg az Eladó által a termék forgalomba hozatalának időpontjában érvényes minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik az Eladó által meghatározott tulajdonságokkal.
  • 3. Ha a Felhasználó Fogyasztó, az ellenkező bizonyításáig a Felhasználó által a szerződés teljesítésétől számított hat hónap eltelte előtt felfedezett hibát úgy kell tekinteni, hogy az már a teljesítés időpontjában is fennállt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
  • 4. A Fogyasztó jótállási igénye a teljesítéstől számított két év elteltével elévül.
  • 5. Az Eladó nem nyújt a Felhasználónak további garanciákat, kivéve a jótállásból és a helyi jogszabályokból eredő, a termék hibamentes kézbesítésére vonatkozó kötelezettséget.
  • 6. Ha a csomag átvétele után kiderül, hogy a Termék fizikai hibát (beleértve a mechanikai sérüléseket is) tartalmaz, amely a szállítás során keletkezett vagy a Termékben kezdettől fogva benne rejlik, a csomagot vissza kell küldeni az Eladónak. Ebben az esetben a Termék teljes értékű (fizikai hibától mentes) termékre cseréljük.
  • 7. Az Eladó felel a vásárlóval szemben, ha az eladott tárgy fizikai vagy jogi hibával rendelkezik (szavatosság). A Felhasználónak joga van reklamációt („Reklamáció”) benyújtani, ha a Termék hibás. Ilyen esetben a Felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot az Eladóval, hogy panaszt tegyen.
  • 8. A Reklamációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
   • a) A Felhasználó vezeték- és utóneve,
   • b) A Felhasználó elérhetősége,
   • c) A Termék vásárlásának időpontja,
   • d) A Termék neve,
   • e) A Termék hibáinak pontos felsorolása,
   • f) Mikor és milyen körülmények között történt a Termék hibájának megállapítása,
   • g) A reklamációt benyújtó kérelme,
   • h) Bankszámlaszám.
  • 9. Az Eladó legkésőbb a reklamáció kézhezvételétől számított 14 napon belül válaszol a reklamációra, és tájékoztatja a Felhasználót a további eljárásról. Amennyiben a reklamáció megalapozott, az Eladó tájékoztatja a Felhasználót a panasz feldolgozásának javasolt módjáról. Ha a Felhasználó az áru cseréjét vagy a hiba kijavítását kérte, vagy árcsökkentési nyilatkozatot tett, megjelölve az árcsökkentés összegét, és az Eladó 14 napon belül nem reagált erre a kérésre, a kérést jogosnak kell tekinteni.
  • 10. Ha a reklamáció nem kerül elfogadásra, az Eladó közli a Felhasználóval döntésének indoklását, valamint tájékoztatást ad arról az intézményről, amely eljárást kezdeményezhet a reklamációval kapcsolatban. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes hatóság székhelyét, telefonszámát, honlapját és postacímét, továbbá azt, hogy az Eladó a vita rendezésére békéltető eljárást fog-e alkalmazni.
  • 11. A reklamáció pozitív elbírálása esetén az Eladó elfogadja a Felhasználó elállását a szerződéstől, csökkenti a Termék árát, kicseréli a Terméket egy új termékre vagy kiegészíti annak mennyiségét, a Felhasználó reklamációban benyújtott kérésétől függően.
  • 12. A csökkentett árnak olyan arányban kell maradnia a megállapodásból eredő árral, amelyben a hibás Termék értéke megegyezik a hibátlan termék értékével.
  • 13. Ha az előző mondatban említett csere vagy kiegészítés lehetetlen vagy túl nehéz, vagy az Eladó számára túlzott költségekkel jár, az Eladó erről tájékoztatja a Felhasználót.
  • 14. A Termékek minőségét és tulajdonságait a Termékek gyártói garantálják. Az Eladó biztosítékot kap a Gyártóktól arra vonatkozóan, hogy az általuk forgalmazott termékek be vannak jelentve a jogszabályban előírt nyilvántartásokba, rendelkeznek a jogszabályban előírt jóváhagyásokkal, engedélyekkel, megfelelnek a vonatkozó szabványoknak stb. A fentiekre tekintettel az Eladó nem vállal felelősséget az ezzel kapcsolatos ellentmondásokért, valamint a Termék használatából és a gyártó által biztosított tulajdonságok hiányából eredő károkért.
  • 15. A csomagoláson vagy a tárolóeszközön feltüntetett összes utasítást be kell tartani. Az Eladó nem vállal felelősséget a Termékek ilyen utasításokkal ellentétes használatából származó következményekért, illetve az ilyen utasítások be nem tartásának következményeiért.
  • 16. E cikk rendelkezései nem zárják ki az Eladó által alkalmazott kedvezményeiből eredő kedvezőbb rendelkezéseket.
  • 17. Az Eladóval szembeni követelések érvényesítése érdekében a Felhasználó a követelések érvényesítésére és a panaszok kivizsgálására peren kívüli módokat is igénybe vehet, többek között az alábbiakat:
   • a) közvetítőhöz vagy ahhoz az intézményhez, amely előtt a közvetítői eljárásra sor kerül, közvetítés lefolytatására irányuló kérelemmel fordulhat,
   • b) a választottbírósági eljárás lefolytatására jogosult intézményhez fordulhat azzal a kéréssel, hogy az ügyet a választottbíróság vizsgálja meg, amennyiben Fogyasztó, az illetékes fogyasztóvédelmi ombudsmanhoz vagy más, hasonló feladatokat ellátó szervezethez fordulhat segítségért.
  • 18. Az Eladó köteles együttműködni a Felhasználóval fennálló vita békés rendezése érdekében lefolytatott egyeztető eljárás keretében. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) értelmében az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztók és az EU-ban letelepedett vállalkozások között létrejött online adásvételi szerződésekből vagy szolgáltatási szerződésekből eredő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos jogviták bíróságon kívüli rendezésének eszköze az online vitarendezési platform (Online Dispute Resolution). Hozzáférhető a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen. Az e módszerrel történő vitarendezés ingyenes és önkéntes.
 • IX. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

  • 1. A Szolgáltatáskezelő a Weboldallal kapcsolatos valamennyi szellemi tulajdonjog tulajdonosa vagy licencjogosultja, függetlenül attól, hogy bejegyzett vagy nem bejegyzett, valamint az ezen az oldalon közzétett anyagok tulajdonosa. Ezek a művek szerzői jogvédelem alatt állnak, és minden jog fenn van tartva a Szolgáltatáskezelő számára.
  • 2. Ön nem használhatja a szerzői joggal védett anyagok bármely részét kereskedelmi célokra anélkül, hogy előzetesen ne szerezne engedélyt a Szolgáltatáskezelőtől és/vagy a vonatkozó licencadóktól.
  • 3. Tilos a Weboldal kizárólagos jogokkal védett elemeit részben vagy egészben lemásolni vagy reprodukálni, különösen az információkat, tartalmakat, adatokat, fényképeket, képeket, rajzokat, ikonokat, termék- és márkaleírásokat, az Általános Szerződési Feltételek tartalmát, valamint a Weboldal bármely tartalmát.
 • X. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

  • 1. A Weboldalon történő regisztráció során a Felhasználóknak személyes adatokat kell megadniuk, amelyeket az Eladó az Eladóval kötött szerződések teljesítéséhez használ fel.
  • 2. Az Eladó minden személyes adatot bizalmasan és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (EU Hivatalos Lapja L 119. szám) foglaltaknak megfelelően kezel.
  • 3. Az online fizetési tranzakciók során az adatok biztonsága érdekében a Szolgáltatáskezelő a legmodernebb titkosítási technikák alkalmazásával védi ezeket az adatokat. A Megrendelésekben használt összes Felhasználói adat titkosított formában kerül továbbításra az Eladónak.
  • 4. Az Eladó Adatvédelmi nyilatkozata letölthető a Weboldalról az alábbi fül alatt: Adatvédelmi szabályzat.
 • XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  • 1. Az Eladó és a nem Fogyasztónak minősülő Felhasználó között esetlegesen felmerülő jogviták rendezése az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság hatáskörébe tartozik. Az Eladó és a Fogyasztónak minősülő Felhasználó között felmerülő jogviták rendezése a Fogyasztó lakóhelye szerinti illetékes bíróság hatáskörébe tartozik a Megrendelés benyújtásának időpontjában.
  • 2. Az Adásvételi szerződésekre alkalmazandó jog Ciprus joga, azonban abban az esetben, ha a Vevő Fogyasztó, a Megrendelés benyújtásának időpontjában a fogyasztó lakóhelye szerinti ország joga.
  • 3. A jelen Általános Szerződési Feltételek nem sértik a helyi jognak a Fogyasztó számára kedvezőbb különleges rendelkezéseit. Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek a helyi jogszabályoknál kedvezőtlenebb rendelkezéseket tartalmaznak, a helyi jogszabályok Fogyasztó számára kedvezőbb rendelkezései alkalmazandók.
  • 4. Ha e Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései a törvény értelmében érvénytelennek vagy hatástalannak bizonyulnak, ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét vagy hatékonyságát. Az érvénytelen rendelkezés helyett az a szabály alkalmazandó, amely az érvénytelen rendelkezés céljaihoz és a jelen Általános Szerződési Feltételek egészéhez a legközelebb áll.
  • 5. Az Eladónak jogában áll egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételek módosításai legalább 7 nappal azután lépnek hatályba, hogy a módosított Általános Szerződési Feltételek felkerültek a Weboldalra, kivéve, ha az új Általános Szerződési Feltételek későbbi hatálybalépési időpontot írnak elő.
  • 6. Az Eladó és a Fogyasztónak minősülő Felhasználó közötti Adásvételi szerződés megkötése esetén az Általános Szerződési Feltételek csak az Eladó és a Fogyasztónak minősülő Felhasználó kifejezett megállapodása alapján módosíthatók.
  • 7. Az Általános Szerződési Feltételek az Adásvételi szerződés szerves részét képezik.
  • 8. Az Általános Szerződési Feltételek 2021. október 22-én lépnek hatályba.